مراحل خرید اقساطی از تکنوشاپ :

  1. تکمیل فرم خرید اقساط از سایت تکنوشاپ
  2. اعلام نتیجه حداکثر 24 ساعت پس از تکمیل فرم از طریق تماس تلفنی

شرایط اقساط